Lucerna

Osoby a obsazení

Mladá kněžna - Iva Tenorová
Dvořan - Dalibor Pospíšil
Vrchní - Pavel Holek
Mlynář - Jan Jež
Jeho bába - Miroslava Cichrová
Hanička - Klára Vlková
Zajíček - Jiří Jež
Zima - Vladimír Auda
Sejtko - Jana Ježová
Klásek - Rostislav Cichra ml.
Klásková - Renata Kostlánová
Michal - Jan Pospíšil
Ivan - Rostislav Cichra st.
Pan Franc - Martin Jež
Žán - Jiří Lepka
Komorná - Marika Burešová
Kroužila - Leoš Vlk
Votruba - Marek Bureš
Kotrba - Jan Bureš
Družice - Monika Cichrová, Tereza Vlková, Zuzana Lepková
Hejkal - Vojtěch Cichra
Lesní panny - Monika Cichrová, Tereza Vlková, Zuzana Lepková
Pacholci - Jan Bureš, Leoš Vlk
 
Text nahazuje - Jana Vlková
Kostýmy - Miloslava Toulová, Renata Pospíšilová, Miroslava Cichrová
Scéna - Martin Jež, Rostislav Cichra st., Leoš Vlk
Osvětlení, zvuk - Jan Pospíšil, Dalibor Pospíšil

Režie - Miroslava Cichrová

Premiéra: 14.3.2009