Kontakty

Vedoucí souboru:
Miroslava Cichrová
tel.  721 419 441

Technické záležitosti, propagační materiály:
Dalibor Pospíšil
dalibor.pospisil@seznam.cz
tel. 602 573 456